Visie

Printervriendelijke versiePDF versie

Preverdos heeft een zakelijke benadering met een persoonlijke touch. Het doel is om de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim duurzaam te bestrijden. Het is van belang dat wij weten wat er op de werkvloer speelt. Om hier een helder beeld van te krijgen zijn korte lijnen met werkgever, werknemer en overige betrokken disciplines belangrijk. De aanwezige beperkingen en (on)mogelijkheden worden in kaart gebracht. Het advies is daarop afgestemd en specifiek toegespitst op uw situatie. Doel is dat de verzuimdrempel toeneemt en de drempel tot werkhervatting wordt verlaagd. Naast de praktische verzuimbegeleiding adviseren wij u over de eisen welke de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Dit om u zowel praktisch als juridisch te ondersteunen. Communicatie is hierbij van essentieel belang. Dit doen wij bij voorkeur via korte lijnen, snel en adequaat.