De casemanager

Printervriendelijke versiePDF versie

Waarom de inzet van de casemanager via Preverdos gewenst?

  • brede ervaring op het gebied van verzuim en re-integratie
  • directe open benadering van verzuim of probleem
  • het bespreekbaar maken en benutten van de mogelijkheden
  • proactief meedenken en delen van kennis en vaardigheden
  • korte lijnen wat de communicatie bevordert
  • kostenbesparing binnen uw organisatie
  • optimale inzet subsidiemogelijkheden
  • een maatwerk aanpak
  • flexibele dienstverlening
  • hoge kwaliteit van dienstverlening