Diensten (algemeen)

Printervriendelijke versiePDF versie

De dienstverlening van Preverdos is te verdelen in twee afzonderlijke hoofdcategorieën, te weten:

  • Verzuim verminderen
  • Casemanagement

Bij het verminderen van verzuim zijn de diensten specifiek gericht op het gericht aanpakken van verzuim. Dit realiseren we door de leidinggevende(n) te coachen waardoor zij de juiste tools in handen krijgen om verzuim aan te pakken. Het inzichtelijk maken van de factoren die verzuim veroorzaken is de basis en op het moment dat verzuim optreedt wordt u gecoacht.

Bij casemanagement is het verzuim voornamelijk langdurig en vraagt dit om een maatwerk aanpak. Het vinden van de juiste weg in de wet- en regelgeving in combinatie met het opbouw van een volledig en sluitend dossier zijn daarbij essentieel. Preverdos pakt ook de, vaak langlopende, probleemdossiers aan en kan u begeleiden bij het verhalen van loonkosten.

De diensten zijn afzonderlijk beschreven, maar vormen samen een totaal aanpak van Preventie van Verzuim. De grens tussen de diensten is niet exact aan te geven. Op basis van een persoonlijk gesprek zal de dienstverlening afgestemd worden op uw behoefte.