Persoonlijk Verzuim Overleg

Printervriendelijke versiePDF versie

Wat is persoonlijk verzuim overleg?
Het persoonlijk verzuim overleg is een overleg tussen uw arbeidsongeschikte werknemer en de leidinggevende. De leidinggevende kan bijgestaan worden door de personeelsmedewerker of door een extern adviseur, bijvoorbeeld van Preverdos. De doelstelling is om extra verzuim te voorkomen of om uw werknemer weer zo snel en effectief mogelijk terug te laten keren op de werkvloer.

Welke rol speelt Preverdos?
Preverdos kan als extern adviseur deze gesprekken begeleiden zodat u een sluitend dossier opbouwt. Bij voorkeur vindt het gesprek plaats op de werkvloer om contact te houden met de werkplek. In dit overleg worden afspraken gemaakt hoe de re-integratie bevorderd kan worden. Er zal tevens een schriftelijke terugkoppeling plaatsvinden aan werknemer en leidinggevende. Communiceren via korte lijnen geeft helderheid voor alle partijen en verhoogt de verzuimdrempel.

Wat kunt u verwachten?
In de schriftelijke terugkoppeling kunt u het volgende verwachten:

 • achterhalen van de oorzaken van het verzuim
 • in kaart brengen van de relatie arbeidsongeschiktheid werk/privé
 • inschatten van de duur en het verdere verloop van de arbeidsongeschiktheid
 • omschrijven van de mogelijkheden en beperkingen
 • adviseren over het opbouwschema met betrekking tot de werkhervatting
 • in kaart brengen van de acties die door de werknemer zijn ondernomen
 • adviseren welke actie de werknemer kan ondernemen
 • adviseren welke actie de werkgever kan ondernemen
 • opstellen van de gemaakte afspraken voor de te ondernemen activiteiten
 • afspraken maken voor het vervolgconsult

Tijdens de persoonlijke gesprekken kunt u het volgende verwachten:

 • sturen van gesprekken
 • opstellen van verslagen
 • het stellen van kritische en relevante vragen
 • bewaken van de doelstelling; een sluitend dossier