Coaching leidinggevende(n)

Printervriendelijke versiePDF versie

Wat wordt verstaan onder coaching van leidinggevende(n)?
Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgever en werknemer beiden inspanningen leveren om het verzuimprobleem op te lossen. Van u als leidinggevende vraagt dit onder meer vaardigheid en inhoudelijke kennis met betrekking tot het voeren van verzuimgesprekken. Een doeltreffende verzuimbegeleiding, gericht op zo spoedig mogelijke (gedeeltelijke) terugkeer naar de werkplek van de werknemer, is immers een belangrijk instrument om verzuim te beheersen.

Welke rol speelt Preverdos?
Preverdos biedt ondersteuning aan leidinggevenden bij het omgaan met:

  • preventief handelen
  • verzuimgesprekken
  • re-integratievraagstukken
  • inhoudelijke kennis van wet- en regelgeving
  • hulp bij dossiervorming

Wat mag u verwachten?
Preverdos kan u of uw leidinggevende(n) individueel of in groepsverband coachen. De coachingstrajecten worden naar uw behoefte afgestemd, afhankelijk van de groepsgrootte en het basis kennisniveau.