Factoren die verzuim beïnvloeden

Printervriendelijke versiePDF versie

Wat zijn factoren die het verzuim beïnvloeden?
Verzuimfactoren kunnen zowel persoonlijk en werkgebonden zijn.

Persoonlijke factoren
Werk vervult op persoonlijk vlak voor velen een belangrijke functie. Werk kan interessant zijn om te doen, structuur geven, dienen als tijdsinvulling en het levert geld op. Kortom, werk doen we vaak om verschillende redenen. Deze redenen bepalen samen met de verwachtingen de persoonlijke factoren.

Werkgebonden factoren
Werkgebonden factoren worden gevormd door arbeidszingeving, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

De verhouding tussen persoonlijke en werkgebonden factoren bepaalt de mate van evenwicht. Wanneer je jezelf binnen je werk kunt ontplooien motiveert dit; en wanneer je twijfelt over het nut van jouw werk zal dit demotiveren. De mate van evenwicht bepaalt weer de arbeidswaardering die van invloed is op de individuele aanwezigheidsmotivatie: de motivatie die je hebt om op je werk aanwezig te zijn en werkzaamheden te verrichten. De aanwezigheidsmotivatie wordt ook bepaald door bijvoorbeeld positieve en negatieve sancties, eigen arbeidsethos, sociale controle, privéproblemen, fysieke omstandigheden zoals ziekte, of de beperking om zelfstandig naar je werk te komen. Als het evenwicht tussen persoonlijke en werkgebonden factoren evenredig is, zal er sprake zijn van positieve arbeidswaardering. Dit betekent veelal een positieve aanwezigheidsmotivatie. Wanneer de balans niet in evenredigheid is zal bij de medewerker de neiging ontstaan om zich te onttrekken aan zijn werkzaamheden.

Wat is de rol van Preverdos?
Preverdos kan het gedrag van uw werknemers en de werkplek analyseren. Op basis van de persoonlijke en werkgebonden factoren wordt een plan van aanpak gemaakt. Daarin staan verbeteringen die het verzuim kunnen terugdringen.

Wat mag u verwachten?
Een specifiek - op uw situatie afgestemd - advies om preventief het verzuim aan te pakken. Bij uitvoering van het advies kan bijkomend een toename van het welbehagen van uw werknemers op uw werkplek worden verwacht. Indirect zullen hierdoor de loyaliteit en de binding met de werkplek vergroot worden.