Casemanagement tijdens verzuim en re-integratie

Printervriendelijke versiePDF versie

Wat is casemanagement tijdens verzuim en re-integratie?
De casemanager heeft als taak het verzuim te begeleiden en te bewaken. Verzuim kost uw organisatie veel geld, gemiddeld 250 euro per persoon per dag. De casemanager heeft contact met werkgever, werknemer en andere disciplines welke betrokken zijn bij de re-integratie van uw werknemer in het arbeidsproces. Kortom: de casemanager is het centrale punt voor de betrokken partijen en zorgt proactief voor het aanpakken van het verzuim en het bespoedigen van de re-integratie. Korte lijnen en een heldere communicatie in woord en geschrift zijn hierbij de sleutelwoorden. Het doel is:

  • realiseren van effectieve re-integratie
  • transparantie in de doorloopperiode
  • opbouwen van dossiers welke voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter
  • voorkomen van onnodige loondoorbetaling
  • gebruik maken van subsidiemogelijkheden
  • voorkomen van sancties vanuit het UWV
  • optimaliseren van de gezondheid van uw werknemer

Wat is de rol van Preverdos?
Preverdos is bij uitstek de partij die de rol van casemanager kan oppakken. Preverdos heeft gekwalificeerde casemanagers in dienst. Wij leveren een totaalaanpak waarbij alle facetten met betrekking tot re-integratie beoordeeld worden.

Wat mag u verwachten?
Door onafhankelijk en objectief te opereren in combinatie met snelle en adequate communicatie pakken wij de re-integratietrajecten voortvarend op. Met een totaalaanpak, specifiek gericht op uw situatie, zorgen wij voor het beheersbaar maken van verzuim en het versnellen van re-integratie van uw werknemer(s).