Links

Printervriendelijke versiePDF versie

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over arbeidsgerelateerde vraagstukken en specifiek over Preventie en Verzuim en Casemanagement.

www.rnvc.nl
Beroepsvereniging van case- en caremanagers

www.uwv.nl
Uitvoerder van sociale werknemersverzekeringen, o.a. WIA, WW, ZW, ...

www.minszw.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.vsv.nl
Landelijk informatiecentrum op het gebied van zorg, sociale zekerheid, wet, en regelgeving en welzijn

www.arbo.nl
Het startpunt voor alle kennis over arbeidsomstandigheden

www.verlofregelingen.szw.nl
Geeft de verschillende soorten en mogelijkheden van verlof weer

www.werk.nl
UWV werkbedrijf

www.fitforwork.eu
Preventieve zorg op de werkplek