De reden van ons bestaan

Printervriendelijke versiePDF versie

De Sociale Zekerheid in Nederland staat in de steigers. De WIA, Wet Verbetering Poortwachter, dossiervorming, vergrijzing en stimulerende subsidiemogelijkheden die de overheid biedt zijn hiervan enkele voorbeelden. De financiële consequenties zijn groot. Met behulp van een casemanager kunnen deze vraagstukken gericht aangepakt worden. De casemanager regisseert de processen rondom verzuim en re-integratie. De aanpak vereist specialistische kennis, communicatieve souplesse, regie- en onderhandelingsvaardigheden. Bij Preverdos wordt er actief gewerkt aan schadelastbeheersing. Dit doen wij door middel van dienstverlening op maat. U bent minder geld kwijt aan verzuim, re-integratie, vervanging, productieverlies en de verplichting tot loondoorbetaling. Preverdos streeft naar optimale inzetbaarheid van uw werknemer in goede gezondheid.